İR. 5148, SİCİL: 41250 EŞİKSIRTI KROM MADENİ İŞLETMESİNDE DEKAPAJ YAPMAK, ALINAN DEKAPAJ VE ÜRETİLEN MADENİN TAŞINMASI

İşin Adı: İr. 5148, Sicil: 41250 Eşiksırtı Krom Madeni İşletmesinde Dekapaj Yapmak, Alınan Dekapaj Ve Üretilen Madenin Taşınması

İşin Yeri: Sivas İli Ulaş İlçesi Sınırları İçerisi

İşin Sahibi: Bilfer Madencilik A.Ş.

İşe Başlama Tarihi: 21.05.2013

İşin Bitiş Tarihi: 31.12.2013

İşin Miktarı: 150.000,00 M3 Dekapaj, 15.000,00 Ton Cevher

YUKARI