İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Hestaş Madencilik’in en önemli varlığı çalışanlarıdır. Şirketimizde, hayata ve yaşam kalitesine verilen değere paralel olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği konusu son derece önemlidir ve çalışmalarımızın odak noktasını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, çalışanlarımızı korumak için Şirketimiz aşağıdaki prensipleri benimsemiştir:

  • Hestaş Madencilik olarak İş kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincini artırmak için gerekli eğitimleri almasını sağlamak,
  • Birlikte çalıştığımız alt işverenlerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirip-getirmediğini denetlemek ve sağlamak,
  • Kullanmış olduğumuz tüm makine ve ekipmanların periyodik kontrollerini düzenli olarak yapmak,
  • İşletmelerimizde iç denetimler yapmak,
  • Emniyetli bir iş ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,
  • İş emniyeti uygulamalarını yönetmek için uygun nitelikte personel görevlendirmek,
  • Uluslararası standartlara uygun nitelikte koruyucu malzeme ve ekipmanların tedarik edilmesini ve bunların kullanılmasını sağlamak.
YUKARI