İR. 538, SİCİL: 1026 KARAGÖL KROM MADENİ İŞLETMESİNDE DEKAPAJ YAPMAK, ALINAN DEKAPAJ VE ÜRETİLEN MADENİN TAŞINMASI

İşin Adı: İr. 538, Sicil: 1026 Karagöl Krom Madeni İşletmesinde Dekapaj Yapmak, Alınan Dekapaj Ve Üretilen Madenin Taşınması

İşin Yeri: Sivas İli Kangal İlçesi Sınırları İçerisi

İşin Sahibi: Bilfer Madencilik A.Ş.

İşe Başlama Tarihi: 21.05.2013

İşin Bitiş Tarihi: 31.12.2013

İşin Miktarı: 200.000,00 M3 Dekapaj, 25.000,00 Ton Cevher

YUKARI