ESKİKÖY KROM KONSANTRE TESİSİ ATIK HAVUZUNDA BULUNAN ZENGİNLEŞTİRME BAKİYE ATIĞI İLE CEVHERSİZ MALZEMEYİ YÜKLEME VE TAŞINMASI

İşin Adı: Eskiköy Krom Konsantre Tesisi Atık Havuzunda Bulunan Zenginleştirme Bakiye Atığı İle Cevhersiz Malzemeyi Yükleme Ve Taşınması

İşin Yeri: Sivas İli Kangal İlçesi Sınırları İçerisi

İşin Sahibi: Bilfer Madencilik A.Ş.

İşe Başlama Tarihi: 06.06.2013

İşin Bitiş Tarihi: 31.12.2013

İşin Miktarı: 120.000,00 M3

YUKARI