DEMİR EXPORT A.Ş. SİVAS İLİ, DİVRİĞİ İLÇESİ, TAŞLITEPE DEMİR MADEN OCAĞI

İşin Adı: 28560 Ruhsat Sicil Numaralı Taşlıtepe Demir Madeni Sahasında Dekapaj Yapmak, Tüvenan Demir Cevheri Üretmek Ve Üretilen Cevherin Taşınması

İşin Yeri: Sivas İli Divriği İlçesi Purunsur Mevkii

İşin Sahibi: Demir Export A.Ş. (Ferrocom A.Ş.)

İşe Başlama Tarihi: 01.06.2013

İşin Bitiş Tarihi: 31.12.2015

İşin Miktarı: 5,200,000 M3 Dekapaj

YUKARI