İR. 193 RUHSAT SAYILI ELKONDU DEMİR MADENİ SAHASINDA DEKAPAJ YAPMAK, TÜVENAN DEMİR CEVHERİ ÜRETMEK VE ÜRETİLEN CEVHERİN TAŞINMASI

İşin Adı: İr. 193 Ruhsat Sayılı Elkondu Demir Madeni Sahasında Dekapaj Yapmak, Tüvenan Demir Cevheri Üretmek Ve Üretilen Cevherin Taşınması

İşin Yeri: Sivas İli Kangal İlçesi Pınargözü Köyü Sınırları İçerisi

İşin Sahibi: Demir Export A.Ş.

İşe Başlama Tarihi: 01.04.2012

İşin Bitiş Tarihi: 31.10.2012

İşin Miktarı: 410.000,00 M3 Dekapaj, 65.000,00 Ton Cevher

YUKARI