DEMİR EXPORT A.Ş. SİVAS İLİ, DİVRİĞİ İLÇESİ, PURUNSUR DEMİR MADEN OCAĞI

İşin Adı: 1837 Ruhsat Sicil Numaralı Purunsur Demir Madeni Sahasında Dekapaj Yapmak, Tüvenan Demir Cevheri Üretmek Ve Üretilen Cevherin Taşınması

İşin Yeri: Sivas İli Divriği İlçesi Purunsur Mevkii

İşin Sahibi: Demir Export A.Ş.

İşe Başlama Tarihi: 01.04.2012

İşin Bitiş Tarihi: 31.12.2015

İşin Miktarı: 4.000,000 M3 Dekapaj

YUKARI