HMP İNŞAAT A.Ş. GÖLEMEZLİ - SARAYKÖY VE ÇÜRÜKSU SULAMALARI ANA TAHLİYE KANALI (BÜYÜK MENDERES-ÇÜRÜKSU ÇAYI YATAĞI) DÜZENLENMESİ İNŞAATI

İşin Adı: Gölemezli - Sarayköy Ve Çürüksu Sulamaları Ana Tahliye Kanalı (Büyük Menderes-Çürüksu Çayı Yatağı) Düzenlenmesi İnşaatı

İşin Yeri: Denizli İli, Büyük Menderes-Çürüksu Çayı

İşin Sahibi: DSİ. 21.Bölge Müdürlüğü 212.Şube Müdürlüğü - Hmp İnşaat A.Ş.

İşe Başlama Tarihi: 05.05.2016

İşin Bitiş Tarihi: 01.09.2017 

İşin Miktarı: //

YUKARI